ELEKTROENERGETYKA

współczesność i rozwój

25 lat doświadczenia w Polsce i zagranicą!

Firma TWD Consulting dostarcza klientom innowacyjne rozwiązania w zakresie szeroko pojętego sektora elektroenergetycznego.

Głównie rozwijamy współpracę z firmami z branży chemicznej, ciepłowniczej, elektrotechnicznej oraz ochrony środowiska. Właścicielem i założycielem TWD Consulting jest doktor inżynier Władysław Zabłocki.

Oferta

1

Zajmuje się głównie odzyskiem popiołów lotnych z popiołów będącym odpadem po spaleniu węgla kamiennego w kotłach energetycznych. Działania nakierowane są na uzyskanie produktu handlowego tj. popiołu o zawartości części palnej poniżej  5% i „paliwa” tj. popiołu o zawartości części palnych powyżej 35%.

2

Analizujemy zużycie mediów i surowców zgodnie z obowiązującymi standardami. Oferujemy doradztwo we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań procesowych z uwzględnieniem aktualnych osiągnięć w danej dziedzinie.

3

Reprezentowanie interesów Inwestora wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, przeprowadzanie bieżącej kontroli jakości robót i użytych materiałów, odbiory częściowe oraz końcowy (na placu budowy i u wytwórców), kontrolę zgodności przebiegu robót/dostaw zgodnie z harmonogramem.

4

Oferujemy kompleksowe koncepcje OZE i układów kogeneracyjnych (ocena stanu bieżącego, wskazanie potencjalnych kierunków rozwoju, optymalny dobór technologii), przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, rozruch i optymalizacja działania urządzeń związanych z wytwarzaniem energii i ciepła, określenie granic obszarów bilansowego CHP, zarządzanie zakładami energetycznymi.

5

Dokonując analizy warunków i efektywności pracy urządzeń, w tym bezpieczeństwa i ciągłości ich pracy oraz kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oferujemy dobór: turbin/generatorów, kotłów, sprężarek oraz wymienników ciepła.

6

Oferujemy inwentaryzację urządzeń oraz układów pomiarowo-rozliczeniowych, analizę mocy zamówionej wraz z oceną parametrów zasilania przyłączy, ocenę i sprawdzenie jakości instalacji cieplnych i elektrycznych, sprawdzenie prawidłowości rozliczeń na płaszczyźnie Klient – dostawca, wskazanie optymalnych rozwiązań w zakresie redukcji kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej.

7

Zapewniemy dokumentację i obsługę rozruchową. Pracownicy TWD Consulting szkolą pracowników obsługi i dozoru. Ponadto sprawujemy nadzór nad wykonywanymi próbami technologicznymi i gwarancyjnymi. Przeprowadzamy także optymalizację pracy urządzeń technologicznych.

8

Świadczymy usługi o zróżnicowanym poziomie szczegółowości polegające na analizowaniu konkretnych sytuacji Klienta, w celu określenia najkorzystniejszych rozwiązań, związanych z: opracowaniem prognozy zapotrzebowania na ciepło oraz ciepłą wodę użytkową z uwzględnieniem czynników zewnętrznych (struktura odbiorców, dostępność surowców, struktura lokalnego rynku ciepłowniczego); analizą struktury zmienności przyszłych kosztów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; opracowaniem kompleksowego programu inwestycyjnego (dobór optymalnej technologii, dobór urządzeń, wskazanie źródeł finansowania, kompletowanie dokumentacji formalno-prawnej dla celów realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, prowadzenie i rozliczenie procesu inwestycyjnego); stworzeniem koncepcji ekonomicznej z uwzględnieniem aspektów ekonomiczno-prawno-społecznych; analizą dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego w ramach stworzonego wcześniej programu inwestycyjnego.

Realizacje

Sanplast

Koncepcja i nadzór nad budową układu kogeneracyjnego o mocy powyżej 2 MW
Wykonanie prac inżynierskich w zakresie instalacji energetycznych i cieplnych.

JSW SA

Członek Komitetu Sterującego

Budowa bloku energetycznego w EC Zofiówka:

  • kotła fluidalnego
  • turbiny parowej o mocy 75 MWe
  • wartość inwestycji – kwota powyżej 0,5 mld zł.
Alstom

Prace inżynierskie przy budowie pieca zawiesinowego w hucie miedzi KGHM Głogów.

Ciech

Zarządzenie i wykonanie koncepcji rozwoju systemów energetycznymi o mocy 300 MWt i 50 MWe zasilających zakłady chemiczne w Polsce, Rumunii i Niemczech.

Energomontaż

Koncepcja ogrzewania hal produkcyjnych z wykorzystaniem agregatów kogeneracyjnych.

Viando

Koncepcja budowy biogazowni rolniczej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz instalacje technologiczne.

Anwil

Usługi inżynierskie – rozdzielnie elektryczne.

G-Term Energy

Odbudowa i bieżące zarządzanie Geotermią Stargard o mocy 30 MWt.

Od 2012 r. do dzisiaj instalacja funkcjonuje przy bardzo dobrych parametrach operacyjnych dostarczając aktualnie blisko 50% ciepła do sieci miejskiej Stargardu.

Lafarge

Koncepcja, nadzór nad budową i uruchomieniem Zakładu Gospodarki Popiołami – odzysk popiołów o niskiej zawartości części palnych.

Soda Consult

Koncepcje z zakresu energetyki dla dużych zakładów chemicznych.

Mec Piła
  • Audyt technologiczny układów sieci ciepłowniczej i źródeł wraz z koncepcją ich rozwoju
  • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas budowy elektrociepłowni kogeneracyjnej – Ciepłownia Koszyce
  • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas budowy elektrociepłowni kogeneracyjnej – Ciepłownia Zachód

Zaufali nam

TWD CONSULTING
ul. Brzoskwiniowa 20
88-300 Mogilno

tel.: 533 414 444
e-mail: w.zablocki@twdconsulting.pl

NIP 557 107 58 50
REGON 0911 24 145